Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede
Leilighetsbygg eksteriør

En guide til etablering av elbillading i borettslag og sameier

Det finnes en rekke tilbydere av både ladeanlegg og betalingsløsninger på markedet. Her gir vi deg noen tips til hvordan borettslaget finner den beste løsningen.

En rekke borettslag og sameier er i gang med å etablere ladeanlegg for elbiler. Flere har til nå gitt beboere tillatelse til å installere ladere til eget bruk, men etterhvert som stadig flere kjører elbil, vil det være helt nødvendig å ha ett felles ladeanlegg for hele borettslaget. Et felles ladeanlegg vil på lang sikt være en lønnsom investering for alle, spesielt ved boligsalg.

Prosessen med å etablere elbillading i borettslag og sameier bør ser slik ut:

 

  1. Ta kontakt med flere tilbydere.
  2. Aktuelle tilbydere kommer deretter på befaring før de leverer et tilbud på infrastruktur, montering, ladebokser, drift og betalingsløsning.
  3. Styret i borettslaget gir deretter generalforsamlingen en innstilling til vedtak, og beslutningen tas deretter på generalforsamling. Hvis det haster å få på plass en løsning, anbefales det å innkalle til ekstraordinær generalforsamling.
  4. Avtale inngås, og installering og montering starter.
  5. Beboerne for tilbud om å kjøpe ladestasjoner til rabatterte priser i form av en samlebestilling samtidig som infrastruktur installeres.
  6. Når beboerne er tilknyttet ladeanlegget går man over i en driftsfase.

Før dere går i gang med å hente inn tilbud er det viktig at dere har gjort dere opp en mening om antall ladepunkter – skal alle beboerne få hver sin ladeplass, og skal eventuelt gjesteparkering også ha tilgang til lader?

Garasjeanlegg i borettslag med parkerte biler

 

Søk om støtte


Flere kommuner og fylker gir støtte til etablering av ladeplasser. I Oslo gis det støtte på 20 prosent av investeringskostnadene og inntil 5000 kroner per ladeplass. Hvert enkelt sameie kan få støtte opp til én million kroner.

Ulike prismodeller


Uansett hvilket selskap du velger til administrering av ladeanlegget, er det viktig med en transparent prismodell for å unngå overraskelser for beboerne. De ulike selskapene operer hovedsakelig med to prismodeller:

Abonnementsavgift > Hvis man betaler en fast avgift per bruker, vil man bli fakturert for strømbruk uten påslag.
Påslag på strømprisen > Et fast påslag på strømprisen kan erstatte en fast månedspris/abonnementspris.

Hva koster et ladeanlegg i ditt borettslag eller sameie? Ta kontakt med nærmeste elektriker for pris.

Hva er smart strømstyring?


Dersom ladeanlegget har dynamisk laststyring vil lading av elbiler fordeles etter hvor mye «ledig» strømkapasitet det er i borettslaget. På natten vil beboerne bruke lite strøm i boligene sine, da vil mer av den totale strømmen i anlegget sendes til bilene. Og motsatt – på ettermiddagen når boligene bruker mye strøm, vil det være mindre strøm tilgjengelig til lading av bil. Ved dynamisk laststyring kan man da montere elbilladere uten å overskride maksimal strømkapasitet i borettslaget, og man unngår det som koster aller mest – oppgradering av strømnettet.

Laststyring er et annet begrep som gir en smart utnyttelse strømnettet. Dynamisk lading betyr at ladestrømmen fordeles rettferdig og likt mellom bilene. Dersom mange biler skal lades samtidig, vil systemet sette bilene i kø og lade etter tur. I løpet av natten vil alle bilene være fulladet, uten at strømnettet er blitt overbelastet.

Drift og vedlikehold uten at styret må involveres


Når anlegget går over i en driftsfase er det en klar fordel at beboerne kan ta direkte kontakt med ladeselskapet. Det er enklere og mer effektiv for alle parter, og styret unngår å bli et unødvendig mellomledd.

Trenger borettslaget hjelp?


Norske elbilforening tilbyr laderådgivning til borettslag og sameier i Oslo og Viken. De kan bistå med anbefalinger og fagekspertise på lading.

Alle våre Elkonor-elektrikere har god oversikt over hvilke muligheter som finnes på markedet. Vi samarbeider med flere aktører innen både installering og drift.

PlugPay er en tjeneste som er utviklet av Elkonor-bedriften IKT Elektro i Oslo. De har utviklet en komplett tjeneste som består inkluderer alle nødvendig driftstjenester og en god betalingsløsning der alle utgifter dekkes av brukerne selv.

– I et lademarked som preges av aktører fra bransjer utenfor elektrikerfaget, mener vi i PlugPay at din lokale elektrobedrift kjenner deg, ditt behov og ser helheten i ditt elektriske anlegg best, sier Henning Backe i PlugPay AS.

Elektrobedriftene lever av installasjonsarbeid og vil alltid motiveres til å yte service, da de ser potensialet i deg som kunde utover selve ladeinstallasjonen. PlugPay sitt hovedmål er å gi din lokale elektriker mulighet til å levere ladeanlegg med markedets mest komplette og rettferdige drift og betalingsløsning.

 

For mer informasjon, pris eller befaring - ta kontakt med din nærmeste Elkonor-elektriker.